Police Complaint – 18-02-2020

సాక్ష్యం కింద పత్రాలు
1. సమాధాన పత్రం సర్టిఫైడ్ కాపీ. క్లిక్ చేయండి
2. ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరో- సి.ఐ.డి రిపోర్ట్ సర్టిఫైడ్ కాపీ. క్లిక్ చేయండి
3. ఈ కేసు గురించి కొంత మీకు వివరించి తెలుపుతున్నాను. క్లిక్ చేయండి

Track Consignment

Let me explain to you

సాక్ష్యం కింద పత్రాలు 
1.CP.No.9 of 2010 ఆర్డర్ సర్టిఫైడ్ కాపీ. క్లిక్ చేయండి
2.CC No.518 of 2010 WP1 సర్టిఫైడ్ కాపీ. క్లిక్ చేయండి
3.CC No.518 of 2010 ఆర్డర్ సర్టిఫైడ్ కాపీ. క్లిక్ చేయండి

Indian penal code, 1860

section 466 of Indian penal code

section 467 of Indian penal code

All Central and State Acts Click Here

Back Click Here